Тимъти Бърнарс-Ли (Timothy Berners-Lee), създател на световната мрежа World Wide Web (WWW) предложи следващо ниво на развитие за своето изобретение – Giant Global Graph (GGG).Бърнарс-Ли създава първоначалния модел на World Wide Web през 80-те години на миналия век. Впоследствие са разработени универсалния идентификатор на документи (Universal Document Identifier, UDI), езика HTML и протокола HTTP. През есента на 1990 година с помощта на Бърнарс-Ли е пуснат първия сървър, след което World Wide Web е включена в проекта Интернет.

В своя блог Тимъти Бърнарс-Ли отбелязва, че е време глобалната мрежа да премине на следващ етап от еволюцията. Става дума за трансформиране на World Wide Web в Giant Global Graph. Концепцията на GGG се свежда до формиране на единен модел, описващ взаимните връзки на всички потребители на интернет. Сега при регистрация в различни онлайн услуги те трябва отново и отново да създават документи с описание на своите предпочитания, интереси, приятели и т.н., отбелязва Бърнарс-Ли. Подобни документи има на сайтове като Facebook, Linkedin, LiveJournal, Advogato и др. Тези файлове постояно се повтарят, но World Wide Web не може да се справи с този проблем.

Концепцията Giant Global Graph фактически ще обедини всички социално ориентирани услуги в един глобален поток, който ще изведе интернет на качествено ново ниво. Бърнарс-Ли подчертава, че на първия етап от еволюцията е сформирана Мрежа, която позволява компютрите да комуникират без да се мисли за съединяващите ги кабели. След това се появи World Wide Web, която позволява да се забравят машините и да се виждат документи т.е. уеб сайтове. Сега вече вниманието трябва да се съсредоточи не върху връзка между сайтове, а непосредствено върху взаимодействието между потребителите на интернет.

Естествено трансформацията не може да стане с часове. Вероятно преминаването към Giant Global Graph, ако някога се състои, ще отнеме години.