Шеста национална конференция „Информационни технологии в образованието – необходимата инвестиция в бъдещето на България” ще се проведе на 27 и 28 април в Резиденция Бояна, София.


Всички сесии на конференцията, организирана от Майкрософт България, ще се предават на живо по интернет от Мрежата на учителите новатори www.teacher.bg.
Целта на форума е да подкрепи системата на средното образование в активното използване на новите информационни и комуникационни технологии в образователния процес.
Над 150 преподаватели от средните училища в цяла България, представители на държавната и общинската администрация, на неправителствения сектор и бизнеса ще вземат участие в конференцията, която се провежда в рамките на глобалната инициатива на Майкрософт „Партньори в познанието”.
Десетки учители ще получат сертификати за участието си в проекта „Пътуване из България”. Той бе отличен с две награди по време на Шестия Европейски форум на учителите новатори във Виена през март тази година.
Доц. Румяна Папанчева и д-р Красимира Димитрова, ръководители на проект „Интердисциплинарно проектно-базирано обучение при интегриране на технологиите в началното образование”, ще представят резултатите от 5-годишна работа по проекта.
Традиционно в рамките на конференцията ще бъдат представени политиките и програмите за използване на ИТ в средното образование, както и визията за следващите години от представители на Министерство на образованието и науката, Държавната агенция за информационни технологии и съобщения и Столична община.
От представителството на Британски съвет в България ще направят обзор на проектите в системата на средното образование, свързани с въвеждането на новите информационни и комуникационни технологии.
Румънската компания СИВЕКО, лидер в Централна и Източна Европа в онлайн обучението и сътрудничеството, ще представи електронно учебно съдържание за българската образователна система.
Ще бъдат представени и редица проекти и добри практики в образованието, по които Майкрософт България си сътрудничи с университети, училища и учители.