Бранд идентичността е съвкупност от визия, мисия и цели на вашия бизнес, които вие искате да проповядвате в потребителското съзнание и да изградите съответните бранд асоциации.

Онлайн маркетингът е конкурентно поле, в което изграждането на устойчива бранд идентичност, се превръща във все по-голямо предизвикателство.

Най-прекият път към успеха е да съчетаете няколко вида онлайн маркетинг, чрез които да създадете комплексна и всеобхватна маркетингова стратегия за позициониране на вашия бранд.

Ето какви видове онлайн маркетинг съществуват и какви ползи носят за вашия бизнес:

Оптимизация за търсещите машини

Трафикът, или по-скоро органичният трафик, е доста полезен за вашия бранд. Оптимизацията на вашето място в търсачките е специализирана онлайн маркетинг дейност, обединена под абревиатурата SEO.

Подобряването на вашето класиране е важен елемент от всяка успешна маркетинг стратегия, тъй като обвързва вашия бизнес с определени ключови думи, а от там и генерира потребителски трафик, покачва вашето място в онлайн търсачките и увеличава популярността на вашия онлайн бизнес.

По този начин вашият бранд достига до по-широка и релевантна аудитория, трафикът става насочен, а това си е предпоставка за изграждането на по-стабилна и ефективна идентичност.

Имате нужда от SEO? Кликнете тук и научете повече.

Популяризиране на бранда чрез дигитална рекламна кампания

Рекламата е неизменна част от успеха зад всеки известен бранд. Независимо под каква форма е, рекламата остава един от най-качествените и доказано ефективни маркетинг инструменти.

Позиционирането на бизнес онлайн не прави изключение от правилото. Дигиталната реклама е важен маркетинг инструмент, чрез който се изпълняват няколко съвместни функции: привличане на потенциална аудитория, взаимодействие с нея и стимулиране на някакво действие от страна на клиентите. Тя най-често представлява реклама в социалните мрежи, комбинираща текстово и визуално съдържание. Може да бъде в различни формати – от банери и спонсорирани публикации, до видео съдържание и карусел реклами.

Добрата реклама гарантира изграждането на надеждна бранд идентичност с позитивна насоченост.  Заради нарастващата конкуренция в дигиталните платформи, изискванията към рекламните кампании стават все по-високи. Затова главното условие за успешна реклама в Гугъл е наличието на оригинална идея, а след това – нейното качествено и креативно изпълнение. Създаването на иновативно визуално съдържание, в съчетание с релевантен текст, изграждат устойчиви асоциации в потребителското съзнание, а от там – надеждна бранд репутация.

Свързване с потребителите чрез имейл маркетинг

Изграждането на мини общество от лоялни потребители стои в основата на всяка ефективно установена бранд идентичност. Тази част от онлайн маркетинга включва всички дейности и инструменти, чрез които вашият бизнес да достигне до по-широка аудитория и да провокира създаването на дългосрочни отношения.

Имейл маркетинг кампаниите се причисляват към тази част от онлайн маркетинга, тъй като служат за свързване с потенциални или настоящи клиенти на бизнес уебсайта. Това е форма на директен маркетинг, която се стреми да поддържа потребителския интерес, да доставя рекламни послания, да информира и въздейства на определена целева група.

Този тип маркетинг кампании използват електронната поща като средство за свързване с потребителите чрез електронни съобщения. В тях най-често се изпращат рекламни изображения, текстово съдържание или препратки. Целта е да установява непрекъснат контакт с аудиторията, за да се изгради устойчива бранд идентичност. Затова някои бизнес уебсайтове си служат и с абонаментни услуги, които автоматично изпращат информация под формата на ежемесечни бюлетини за текущи или бъдещи промоции, или предстоящи събития.

За финал

Изграждането на надеждна бранд идентичност е съвкупност от създаването на въздействащи рекламни послания, установяване на непрекъсната връзка с потребителите и оптимизация на съдържанието, което да спомогне за по-предни места в онлайн търсачките.

Онлайн маркетингът предлага специализирани дейности, предназначени за качественото изпълнение на всеки аспект от ефективната маркетинг кампания – реклама в Гугъл, SEO тактики, уеб разработка и имейл маркетинг кампании.

За да поставите здрава основа на своята бранд идентичност, то трябва да се възползвате от предимствата на всяка маркетингова дейност, за да създадете комплексен и оригинален бранд, който да взаимодейства и изгради устойчиви връзки с аудиторията.