Разпространението на пироколентовите връзки в Европейския съюз е достигнало 19,9 процента през първото тримесечие на годината. По този начин ЕС се изравнява с Япония и САЩ. Според доклад на Асоциацията на европейските конкурентни телекоми ECTA „Broadband Scorecard“, който се изготвя на всеки две години, в ЕС е имало общо 84 милиона широколентови

връзки в края на първата четвърт от годината. Това е с 16% повече в сравнение с преди половин година.
Осен ост страните в ЕС се радват на разпространение на широколентовия Интернет, което надхвърля 20%. Северната част от Европа води в класацията, където Холандия заема челната позиция с 33 процента проникване на broadband каналите. Следват я Дания, Финландия, Швеция.