Независимо дали възнамерявате да навлезете в професия, която е пряко свързана със сектора на математиката, или не, все пак ще се възползвате от притежаването на тези умения, защото математиката е принципно навсякъде.

С популяризирането на Web 2.0 базираните сайтове, за сравнително кратък период от време на пазара се появиха различни продукти, насочени именно към професионалните уебразработчици. Може да се каже, че за най-актуалните версии на софтуерни решения за уебразработка, създадени от солидните имена в бранша, като например Macromedia, важи

Над 800 настоящи и завършили студента ще могат да се възползват от програмата за безплатно обучение по програмиране и професионална специализация – Telerik Software Academy. Учебната година ще започне на 22.10.2012 с 10 нови професионални направления, за да отговори на динамично променящата се ИТ индустрия и високия интерес от страна на кандидатите.