С популяризирането на Web 2.0 базираните сайтове, за сравнително кратък период от време на пазара се появиха различни продукти, насочени именно към професионалните уебразработчици. Може да се каже, че за най-актуалните версии на софтуерни решения за уебразработка, създадени от солидните имена в бранша, като например Macromedia, важи

твърдението “върхът на сладоледа” в тази сфера, но продуктите от най-висок клас често са твърде сложни и “претрупани” с възможности, с оглед на далеч по-малките нужди на редовия потребител. Друг е въпросът, че едва ли някой би могъл да си позволи закупуването на професионален пакет за създаване на уебсъдържание, ако това е за лични нужди.

Програмата, която ще ви представя на следващите редове – Webeasy 6 Professional, е направена, за да помогне на потребителите при създаването на (некомерсиален) уебсайт бързо, лесно и в същото време – без да се налага преизчисляването на месечния бюджет заради покупката на софтуер.

Webeasy 6 предлага поддръжка за широк набор уебформати, като, естествено, с нея можете да оформите сайта си посредством CSS шаблони и динамично HTML съдържание (DHTML), но, логично, липсва модул за автоматизирано управление на съдържанието чрез уеб (CMS), както и е-комерс модул. Посредством модула MotionArtist 2.0 ще можете да създадете и използвате и flash съдържание за сайта си.

Инсталацията на софтуера се състои в простото указване на пътя, където да бъде поставен. При първото стартиране на продукта избирате дали да започнете на чисто (blank site), да отворите вече съществуващ HTML документ (open document), да публикувате онлайн своя проект (publish web site), ако вече е готов, или да прегледате интерактивните учебни материали, които ще ви запознаят с програмата (interactive tutorials).

Принципно работата с Webeasy 6 е съвсем проста, което донякъде е така и благодарение на богатия набор от уроци и учебни материали, комплектувани със софтуера. Интерфейсът е достатъчно интуитивен, за да можете да се справите с него и без да сте ги прегледали, макар че това не е препоръчително.

В лявата част на работното поле са достъпни свойствата на конкретните HTML елементи (текст, таблици, мултимедийно съдържание и т.н.). В основата се вижда текущият проект, а в долната част на интерфейса е разположен браузър за клипарт, обекти и изображения. Благодарение на този хитро оформен шаблон, практически по всяко време можете да издърпате желания обект в страницата си, за да го позиционирате, където прецените. Така добавянето на текст, снимки, брояч за посетителите и други елементи в сайта става за секунди, а всеки от вградените в програмата скриптове (например броячът) подлежи на редакция и корекция.

В днешно време уебпрепратките (т.нар. bookmarks, favorites) вече са остаряла практика и отстъпват на по-актуалните динамични механизми за актуализация и подредба на любимите уебресурси, като RSS/RDF и ATOM синдикацията. В този ред на мисли, логично е да се очаква, че Webeasy 6 поддържа RSS, което за щастие е точно така – софтуерът автоматично може да генерира RSS “потоците” за сайта ви!

Към продукта има библиотека с над 30 000 обекта (шаблони, клипарт, снимки и др.), а на уебсайта на разработчиците са достъпни за сваляне още близо 55 000 допълнителни шаблона, т.е. определено ще можете да се “развихрите”, без обаче да се опасявате, че ще срещнете “дубликат” или “близнак” на вашия сайт, отново създаден с този продукт. Трябва да се има предвид, че активното Javascript съдържание невинаги сработва, от съображения за сигурност, затова внимавайте как и кога ще използвате такива скриптове в сайта си.

Като цяло Webeasy 6 Professional е солиден пакет за уебдизайн с богати възможности и богата база данни с шаблони, въпреки че е насочен към редовите потребители. Той е особено атрактивен с оглед на съотношението цена–качество, което предлага, с цена за лицензиране $49,95. Демото може да свалите от следния уебадрес: http://www.v-com.com/product/Web_Easy_Pro_Home.html .