Социалните мрежи - големи възможности за лошите момчета
Социалните мрежи набират все по-голяма популярност в България. Лошите момчета, търсещи възможности за


пробиване на сигурността, стават все повече, и вървят успоредно с добрите такива - хората, занимаващи се с security.
Използването на социални медии като атака на авторите чрез злонамерен код е нараснало значително. Това се дължи предимно
на нарастващата популярност и използване на социалните мрежи, както и на многото нови приложения, чрез които лесно може да се прикрие зловреден код.
Пример за такива приложения са - функцията "кратък URL адрес".
Много от ИТ директорите признават, че този тип заплаха е много сериозен и вземат необходимите мерки, но има и много, които просто пренебрегват този
факт.
Световните специалисти по сигурност препоръчват незабавно да се задели бюджет за Social Media Security - наемане на специалисти, както и инструменти, които да се погрижат за такъв тип сигурност.
Корпоративните политики за ограничение на достъпа до социални мрежи, както и до ограничаването им не може да бъде приемливо решение. Проблемът е толкова сериозен, че е необходимо да се въведат политики, които ще бъдат последвани от служителите.
За пример - в САЩ военните първоначално забранили социалните мрежи, а след това им позволили и сега насърчават употребата им, защото именно чрез тях служителите се чувстват по-близо до семействата си - успоредно с това им помага да вършат служебните си задължения по-добре.
Много експерти по сигурността предлагат на ИТ директори обучение! Въпреки че няма магическа формула за премахване на всички заплахи, образованието е ключов подход.
Някой експерти твърдят, че образованието е необходимо, но компаниите трябва да знаят, че съществуват вероятности да бъдат надхитрени от кибер-престъпници.
Ето и най-добрите подходи според нас:
- Образоване на служителите
- Създаване на добра социална политика за медиите, както и следене в реално време за нарастваща опаснос
- Следене и анализиране на "критичните" точки